De første kvinnene som gikk i Jotunheimen
En sterk internasjonal posisjon
colorpress