Ski og mosjon

De beste forutsetninger

Nordmenn er nok generelt ganske flinke til å mosjonere. Det kan sikkert henge sammen med mange ulike forhold og det at vi bor ganske grisgrendt i dette landet kan være en faktor som spiller inn. Vi har rett og slett vært nødt til å forflytte oss rent fysisk for å kunne etablere og opprettholde sosiale kontakter. At barn ofte har hatt lang skolevei – i alle fall når man ser bort fra byene – har helt sikkert spilt inn. Før skolebusser ble etablert eller curlingforeldre begynte å kjøre barna til skolen, fikk man ta seg dit på egen hånd. Og da fikk man enten ta bena fatt, sykkelen eller skiene om vær og føreforhold tillot det. Og det er vel nettopp kombinasjonen av at vi har mye natur å boltre oss i her til lands og det faktum at vi har mye snø i store deler av året, som gjør at nettopp skigåing har blitt en så sentral fritids- og mosjonsaktivitet for oss nordmenn. De aller fleste av oss lært å gå på ski i svært ung alder. Det hører liksom med til de aktiviteter vi nordmann skal meste. Det er vel også derfor det arrangeres skiskole for innvandrere.

Man trenger slett ikke bli noen topp-presterende eliteutøver, bare lære seg den tross alt ganske enkle teknikken som gjør at man kan forflytte seg ganske effektiv gjennom skog og mark eller på kryss og tvers i fjellheimen. Og det fascinerende er jo at når man først har lært seg å gå på ski så innser de aller fleste hvilken fantastisk fin måte dette er å holde seg i form på.