Ski og mosjon

Lysløypene er viktige

Hos oss i Norge legges forholdene veldig godt til rette for alle som vil gå på ski. Uansett egentlig om skigåing er en konkurranseform, en treningsform eller rett og slett bare en fin måte å drive mosjon på. For i tillegg til mer eller mindre naturgitte forutsetninger som mye passende terreng og snø store deler av året, så prepareres det fine skiløyper overalt der det bor folk. Mens man i Sverige bygger ishockeybaner overalt der det finnes folk, så lager vi skispor og lysløyper. Så blir da også svenskene mye bedre i ishockey enn vi blir og vice versa.

Spor og lysløyper legges ofte i kommunal regi. At forholdene legges så godt til rette for alle som vil gå på ski er helt sikkert en viktig faktor når man spør seg om hvorfor Norge presterer så bra i alle internasjonale skirenn. Talentene får gode muligheter til å utvikle seg. Likevel kan man nok si at størst samfunnsmessig nytte har alle skispor og lysløyper ved at de får «det brede lag» av folket ut i skog og mark. De positive helsemessige effektene av at unge og gamle kommer seg ut og mosjonerer i frisk luft kan ikke undervurderes.